Farmastic Oy

Apteekkimaailmassa kuten muussakin liiketoiminnassa tärkeimpiä asioita ovat positiivinen näkyvyys ja laadukas asiakaspalvelu. Lisäksi kannattavaan liiketoimintaan kuuluvat tehokkaat sisäiset prosessit sekä toimivat suhteet yhteistyökumppaneihin, jotka hyvin usein tukevat myös kahta edellä mainittua ominaisuutta. Farmastic Oy tulee tukemaan toiminnallaan näitä toimintoja, ominaisuuksia sekä  asiakasapteekeissamme!

 

Miten konsultointi käytännössä tapahtuu?

Konsultoinnin tarve voi tulla esille esimerkiksi asiakkaalle negatiivisista asiakas- ja henkilöstöpalautteista, huononevista talousluvuista, oman ajan riittämättömyydestä (stressioireet) tai pelkästään halusta kehittää omaa liiketoimintaa paremmaksi. Konsultoinnin avulla asiakkaillemme tarjotaan ideoita, malleja, suunnitelmia sekä konkreettisia toteutuksiakin positiivisten muutosten saavuttamiseksi. Joskus konsultointi voi olla vain uusittujen toimintamallien jälkitarkastusta ja suunnitelmien tekoa tulevaisuutta varten.

Konsultointipalvelun periaate on tutustua ensin juuri Teidän apteekin liiketoimintaan konkreettisesti (aika sovitaan erikseen). Tutustuminen toimii parhaiten, kun konsulttimme (farmaseuttinen henkilö) toimii yhtenä henkilökuntanne jäsenenä määräajan. Tällöin konsulttimme pystyy havainnoimaan apteekin prosesseissa, ilmapiirissä, asiakaspalvelussa, ympäristössä sekä liiketoiminnassa kitkaa aiheuttavat tekijät. Lisäksi havaintojen tukena ovat haastattelut sekä luonnolliset keskustelut asiakkaiden, henkilöstön ja tietenkin Teidän kanssanne. Raportit sekä kehitysehdotukset tehdään Teille valmiiksi tehtyjen havaintojen ja kyselyjen perusteella.

 

Konsultoinnin haasteet?

Kitkakohtien ja kehityskohteiden löytäminen ei ole yleensä ongelma, muutosten toteuttaminen on! Muutosten vieminen yrityksissä ja apteekeissa vaatii johdollisia toimia ja johtamista. Tärkeää on siis tehdä jo alkuvaiheessa alustava toteutussuunnitelma, ottaa mukaan palavereihin tarvittaessa omaa henkilöstöä sekä informoida avoimesti henkilöstölle mitä ja miksi konsultointia tehdään. Konsultoinnissa voi tulla esille myös asiakkaan omaa toimintaa koskevia kehitysideoita ja niihin toivon myös asiakkaan ymmärrystä, koska Te loppujen lopuksi päätätte kuinka apteekkinne ja yrityksenne toimii!

 

Mitä hyötyä konsultoinnista?

Parhaimmillaan konsultointi tuo Teidän liiketoimintaanne enemmän positiivisia tuloksia, kuin konsultointia varatessanne olitte ajatellut. Esimerkiksi käytäntöjen muuttaminen työvuorosuunnittelussa sekä apteekin prosesseissa voivat parantaa apteekin tulosta, mutta yleensä ne tuovat myös työhyvinvointia, joka taas parantaa asiakaspalvelun laatua. Konsultointi voi olla myös katsaus liiketoimintaan jo suuremmat muutokset kokeneessa apteekissa tai muutenkin hyvin toimivassa apteekissa. Tällöin konsultointi voi keskittyä kauemmaksi tulevaisuuteen keskittyvään ideointiin ja laadun tarkkailuun. Joskus jo olemassa olevien piilevien voimavarojen esille saaminen vaatii sytytyslangan sytyttämistä ja ulkopuolista apua yksinkertaiseltakin tuntuvassa asiassa. Hyvin hoidetussa konsultoinnissa asiakasyrityksessä on tapahtunut positiivinen muutos ja/tai ainakin kartoitettu miten toimintaa voidaan parantaa!