Farmastic Oy

Verkkosivut

Mitä yritykset haluavat verkkosivuiltaan? Tämä ydinkysymys tulisi jokaisen yrittäjän kysyä itseltään, ennen kuin lähtee edes miettimään sivujen toteuttamista. Sivustot tehdään hyvin usein asiakkaita varten, mutta erittäin tärkeätä olisi huomioida niillä myös muitakin kohderyhmiä kuten mahdollisesti uusia työntekijöitä. Perus verkkosivut voidaan toteuttaa nykyisten järjestelmien avulla nopeastikin, mutta hyvien ja toimivien sivujen tekeminen vaatii enemmän suunnittelua sekä resursseja. Yrityksemme tarjoaa konsultointia verkkosivuprojekteihin ja toteuttaa ne osittain tai kokonaan puolestasi. Parhaassa tapauksessa verkkosivustot tarjoavat apteekille liiketoimintaa tukevia toiminnallisuuksia, joita asiakkaat sekä muut yhteistyökumppanit voivat hyödyntää.